Lukioiden metsäklusterilinjan toiminta siirtyy Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUMA- keskuksen hoiviin.

LUT laatii suunnitelman Meteli-ohjelman korvaavan tiedetoiminnan järjestämisestä. Tavoitteena on toteuttaa metsäteollisuuteen liittyvää tiedetoimintaa koululaisille laajemmin ja joustavammin.

LUT tiedottaa Metelin yhteistyötahoja tulevasta.

Meteliin ei valita enää uusia opiskelijoita.

Aiemmin valitut opiskelijat jatkavat opintosuunnitelman mukaisesti.